56486168
Jsme WOO HOUSE
Základním konstrukčním
prvkem našich domů je panel vyrobený ve výrobní hale.
Proto můžeme bedlivě kontrolovat jednotlivé výrobní postupy. Panely vyrábíme stěnové, podlahové, stropní a střešní. Základem celé výroby je precizně do posledního detailu zpracovaná výrobní dokumentace. Ve výrobní dokumentaci je objekt rozdělen na jednotlivé panely. Vlastnosti každého panelu jsou následně doprogramovány.
Stěnový panel je tvořen nosným rámem z konstrukčních KVH hranolů ze sušeného dřeva. Jednotlivé prvky nosného rámu jsou nakráceny a vyfrézovány pomocí obráběcího centra. Následně je rám sestaven na speciálním stole. Rám je vyplněn izolací z čedičové vlny. Tato vlna má výborné tepelně izolační a protipožární vlastnosti. Její hlavní výhodou je tuhost a tvarová stálost po celou dobu životnosti konstrukce. Časem tedy nedochází k sesedání a vytváření dutin.

Z exteriérové strany je rám opláštěn dřevovláknitými deskami, které mají výborné tepelně izolační a akustické vlastnosti a současně nízký difuzní odpor. Na tyto desky aplikujeme buď kontaktní fasádu, tj. Omítku nebo provětrávanou fasádu, tj. Opláštění dřevem nebo jinými plošnými materiály ( nejčastěji modřínový obklad). V kontaktní variantě používáme vysoce kvalitní materiály společnosti STO. Opláštění je provedeno ve výrobní hale. Na staveništi se aplikuje pouze finální vrstva, a to fasádní omítka nebo dřevěný obklad.

Z vnitřní strany panelu je instalována parobrzda (folie Isover Vario) a provedeno opláštění konstrukční deskou Rigistabil. Dále je provedena instalační předstěna pomocí dřevěného roštu a ještě jedné vrstvy Rigistabilu. V instalační předstěně je provedena připrava pro elektroinstalační rozvody. Dutina je opět vyplněna čedičovou vatou. Opláštění je prováděno pomocí sbíjecího robotického portálu.

V další fázi výroby jsou do panelů osazeny výplně otvorů ( okna a dveře), předchystány prostupy instalací a přichystány montážní prvky. Nakonec proběhne výstupní kontrola panelů a jejich expedice.  Panely jsou expedovány na kamionech a na staveništi montovány pomocí jeřábu. Montáž hrubé stavby RD trvá 1- 3 dny v závislosti na rozsahu stavby.

Rychlostí montáže eliminujeme nepříznivé klimatické vlivy a jejich působení na konstrukce.

IMG_9231